Κοινότητες Δήμου Βοΐου:

Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου

 1. Γκέσος Μάρκος του Ιωάννη
 2. Ζαγκουντίνος Βασίλης του Μάρκου
 3. Κατσάνου Βασιλική του Ζήση
 4. Ριζόπουλος Γεώργιος του Αχιλλέα (ΠΟΛΩΝΟΣ)
 5. Σακελλάρη Αγγελική του Κωνσταντίνου

Τοπική Κοινότητα Νεάπολης

 1. Αγάντας Ηλίας του Διαμαντή
 2. Γιγαντίδου Ελένη του Γεωργίου
 3. Δεμερτζίδου Βασιλική του Δημητρίου
 4. Ευσταθιάδου Ελένη του Αθανασίου
 5. Ίτσκος Δημήτριος του Μιχαήλ
 6. Κουτσουφλιανιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
 7. Παπαχρίστος Γεώργιος του Αθανασίου
 8. Παρίντας Σταύρος του Ευαγγέλου

Τοπική Κοινότητα Σιάτιστας

 1. Γκιάτας Μάρκος του Γρηγορίου
 2. Γράβας Βασίλειος του Δημητρίου
 3. Μαντάνη Κερασίνα του Θωμά
 4. Μαντζιάρης Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Μπούρτζος Χαράλαμπος του Νικολάου
 6. Τσακνάκη Στυλιανή του Χρήστου
 7. Τσιαούση Βασιλική του Αλεξίου
 8. Τύπας Νικόλαος του Χαρισίου